Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (1 bài)

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

UBND THỊ XÃ NINH HÒA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Số: 231/PGDĐT-PT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2012 V/v Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2011 - 2012 Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trong thị xã. Thực hiện công văn số 348/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc...

Thành viên tích cực

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu